Truyện Thằng HẠNH HÍ

Nó sinh năm 1990, trong một gia đình nghèo 5 anh chị em tại một vùng quê nghèo của tỉnh NAM ĐỊNH…. ….Sinh ra được 2 tháng thì nó BỊ 1 cơn bệnh LẠ,...