Author: Vũ Văn Hạnh

10 ĐẶC ĐIỂM CỦA CON NGƯỜI 0

10 ĐẶC ĐIỂM CỦA CON NGƯỜI

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu về cơ bản bạn biết được người đối diện đang mong muốn gì thì bạn sẽ dễ dàng đạt được mục đích của mình. Chúng...

CHIẾN THẮNG BẢN THÂN 0

CHIẾN THẮNG BẢN THÂN

Thói quen 1: Có thái độ sống tích cực  Bản thân tôi là ngọn nguồn sức mạnh  Thói quen 2: Biết định hướng tương lai  Chính bạn là người quyết định cho tương lai...

PHÁT HUY NĂNG LỰC BẢN THÂN 0

PHÁT HUY NĂNG LỰC BẢN THÂN

Hãy tập trung vào mặt mạnh của mình  Một cây nọ mọc cheo leo trên vách đá, thân nhỏ, cong queo và cằn cỗi. Tất cả các cây khác so với nó lớn hơn...