Author: Vũ Văn Hạnh

CÁ CHỌI- CÁ ĐÁ- CÁ XIÊM 0

CÁ CHỌI- CÁ ĐÁ- CÁ XIÊM

Cá chọi còn có tên khác là cá đá hoặc cá xiêm. Danh pháp khoa học là Betta splendens. Tên tiếng Anh là Siamese fighting fish còn được gọi là “beta fish” hoặc “betta”. ...