Author: Vũ Văn Hạnh

21

Truyện Thằng HẠNH HÍ

  Nó sinh năm 1990, trong một gia đình nghèo 5 anh chị em tại một vùng quê nghèo của tỉnh NAM ĐỊNH….     ….Sinh ra được 2 tháng thì nó BỊ 1...