Cái SỐ Tôi Thế Rồi

‘Mệnh’ là cái cớ của kẻ thất bại, ‘vận’ là lời khiêm tốn của người thành công Làm người, chỉ số IQ cao hay thấp cũng không sao, chỉ số EQ thế nào cũng...