Khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra…

Khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra… Ngày còn bé, bạn ao ước tham gia đội bóng, nhưng đội trưởng lại nghĩ khác. Cậu ta lựa chọn đầu...