10 CÂU NÓI HÀI HƯỚC VỀ TIỀN

1. Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người… không có chúng! 2. Tiền không quan trọng… nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác! 3. Sống được bằng những...