ĐỜI THAY ĐỔI KHI THÁI ĐỘ THAY ĐỔI​

  Thành công trong cuộc sống phụ thuộc vào thái độ sống. Thành công không đến với những người có thái độ sống bi quan, tiêu cực, thụ động, buông xuôi, trốn chạy trước...