Tử huyệt cảm xúc của con người

  Tử huyệt cảm xúc gồm 4 loại: Bản thân, Tiền bạc, Tình yêu, Danh tiếng. Bộ tứ này tồn tại ở mọi người với các mức độ chủ đạo khác nhau. Một hoặc...